evlilik
Büyüt
Gelin ve damat nikâh defterini imzalarken. 

Evlilik nedir?

Evlilik; Erkek ve kadının, hayatlarını paylaşmak üzere yaptıkları bir sözleşmedir.

Bu sözleşmeye nikah denilir.

Nikah bir kadınla bir erkeği eş olarak birbirine bağlar ve doğacak çocuklara hukuki statü sağlar.

Tarihin ilk devirlerinden beri varlığını sürdürmüş olan evlilik toplumsal bir kurumdur. Toplumun çekirdeği olan aile evlilikle kurulur. Evlilik, Hz. adem ile Hz. Havva’dan başlayarak
günümüze kadar ailenin kurulmasında tek meşru yoldur. Allah, evliliğin bu sürecini Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatmıştır: “Sizi bir tek candan yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini yaratan odur…”

Genel olarak bütün dinlerin, evliliğe önem verdikleri ve aileyi korudukları görülür. Bütün dinler, insanların huzur içinde yaşamalarını ve sağlıklı nesiller yetiştirmelerini hedeflemiştir. Aile, bireyin temel ihtiyaçlarının karşılandığı sıcak bir yuva olarak görülmüştür. Örneğin Yahudilikte evlilik, kutsal bir birliktelik olarak görülmekte ve buna son derece önem verilmektedir. Yahudilikte evlenme, dini bir hükümdür ve nikah Sinagogda kıyılır. On emirde de yasak olan zina, evliliğe zarar verici davranışlar arasında yer alır.

Evlilik

Hristiyanlıkta evlilik, Hz. İsa ve kilise birliğinin sembolü olarak görülmektedir. Hristiyanlara göre iki insan Tanrı huzurunda evlendiklerinde Tanrı’nın nazarında onların bir tek varlık oldukları kabul edilmektedir. Evlilik, Hristiyanlarca dini bir kurum sayılıp teşvik edilmiştir.

İslam dini evliliğe önem vermiş ve aile hayatını korumayı istemiştir. Kur’an-ı Kerim'de evliliği teşvik eden, ailenin kurulmasını ve korunmasını öğütleyen birçok ayet vardır. Bunlardan birinde şöyle buyrulmuştur: “Aranızdaki evlilik çağına gelmiş olanları evlendirin...”

Peygamberimiz de evliliğin önemini şu şekilde dile getirmiştir: “Gençler! Ailesini geçindirebilecek olanlarınız hemen evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan daha fazla sakındırır. Nefsi daha fazla korur.”

Kur’an’da ve sünnette evlilik çağına gelen kişilerin evlenmesi teşvik edilirken diğer yandan evlilik dışı ilişkiler, “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” ayetiyle yasaklanmıştır.

Evlilik nedir

Sözlükte "evlilik" ne demek?

Evli olma durumu

Cümle içinde kullanımı

Yağmurun evliliğe uğur sayıldığını aklından geçirdi.

- H. Taner

Evlilik kelimesinin ingilizcesi

adj. marriage, marital, spousal, nuptial, conjugal, connubial

n. marriage, spousal, wedlock, matrimony, hymen, union

Evlilik kelimesinin cümle içerisinde kullanımı

Aralarındaki soğukluk nedeniyle evlilikten vazgeçmiş.